Részvételi Szabályzat

1. A Kvíz szervezője

A Envirotis Holding Zrt (székhely: 1124 Budapest, Bürök utca 34-36.., adóigazgatási azonosító száma: 24788199-2-43) – a továbbiakban: Szervező – tárgynyereményjátékkal összekötött kvízjátékot szervez (a továbbiakban: Kvíz) on line felületen.

A Kvíz lebonyolítója a Strategic Scope Kft. (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 47. B., cégjegyzékszáma: 01-09 163818, adóigazgatási azonosító száma: 10722031-2-41, képviseli: Takács Zsuzsanna ügyvezető)

A Kvíz lebonyolítása érdekében a Szervező az alábbi Részvételi Szabályzatot – továbbiakban: Szabályzat – alkotja.

 

2. A kvízen részt vevő személyek

2.1.        A kvízjátékban részt vehet, aki vállalja, hogy a nyereményét személyesen veszi át Tatán, november 24-én a Vadlúd Sokadalom rendezvényen, és a Szervező felhívására 2018. november 20-án és 21-én, a Vadlúd Sokadalom Facebook oldalán közzétett (poszt) kvízkérdésre válaszol – a továbbiakban: Résztvevő.

2.2.       A meghirdetett kvíz neve: Vadlúd Sokadalom – „Száz liba egy sorba, mennek a nagy tóra…”

2.3.       Egy Résztvevő legalább egy kvízkérdésre adott helyes válasszal vehet részt.

2.4.    Nem vehetnek részt a kvízben a Szervező, illetve a Szervező munkavállalóinak, megbízottainak vagy közreműködőinek Ptk. 8:1.§ 2. pontja szerinti hozzátartozói.

3. A Kvíz feltételei:

3.1.        A Kvízre jelentkező Résztvevő a posztban közzétett kérdésre kommentben adott válaszával jelentkezhet.

3.2.    Időtartama: a 2018. november 20-án közzétett kvízkérdésre 2018. november 20-án 24:00-ig, a 2018. november 21-én közzétett kvízkérdésre 2018. november 21-én 24:00-ig lehet válaszolni.

3.3.        A kvízkérdésre a poszt alatt kommentben lehet válaszolni.

3.4.        A kvízben való részvétellel a Résztvevőnek elfogadja

a)      a Kvíz jelen Szabályzatát,

b)      a Szabályzat adatvédelmi tájékoztatóját.

4. A Kvíz menete, elbírálása

4.1.        A Kvíz eredményhirdetésének ideje: 2018. november 22.

4.2.        Annak a határideje, hogy a nyertes átveszi-e személyesen nyereményét: 2018. november 23. 12:00.

4.3.    A Kvíz eredményhirdetése a https://www.facebook.com/vadludsokadalom.wildgeesefestival/ Facebook-oldalon kerül elhelyezésre. A nyertes részére, a nyeremény átvétele érdekében a Lebonyolító üzenetet küld arra a Facebook-oldalra, mellyel a nyertes Résztvevő jelentkezett a játékba. Az üzenetküldés funkció korlátozásából, vagy nem működéséből eredő következményekért, vagy azért, hogy a nyertes az üzenetre nem válaszol adott határidő végéig, a Szervező és a Lebonyolító a felelősségét kizárja. A nyertes Résztvevő Facebook-üzenetben 2018. november 23. 12 óráig jelzi a Lebonyolítónak, a nyereményét személyesen átveszi-e. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem tudja átvenni, illetve az átvételi szándékát az itt megjelölt időpontig nem jelzi, úgy pótnyertes kerül kisorosolásra.

5. Tárgynyeremények

5.1.        A november 20-án és 21-én feltett kvízkérdésekre helyesen válaszolók közül 2-2 nyertest sorsolunk, akik az alábbi tárgynyereményeket nyerhetik:

1 db látcső, 10.000,- forint értékben

1 db ledlámpa, 5.000,- forint értékben

Egy Résztvevő csak egy nyerményt nyerhet összesen a két napon.

6. A Tárgynyeremény átadása

A nyereményeket a Vadlúd Sokadalom játszóház sátorban, a színpadon lehet átvenni 2018. november 24-én 16 órakor, Ferencz József, Fittikém műsorvezetőtől.

7. Személyi jövedelemadó

A Szervező vállalja, hogy a Résztvevő nevében kifizeti a nyereményeket terhelő személyi jövedelemadót, valamint az ajándékkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő további adót és járulékot.

8. A Szervező jogai

A Szervező rögzíti, hogy a Kvíz a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény rendelkezése szerint a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály részére nem bejelentés köteles.

A Szervező egyoldalúan jogosult arra, hogy a Résztvevőt a Kvízből kizárja minden olyan esetben, ha igazolt, hogy a Résztvevő jelen Szabályzatba ütközően, vesz részt, vagy kíván részt venni a Kvízben.

A Szervező, illetve a Kvíz szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Kvíz során, a Kvíz esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Kvíz során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Szervezőt nem terheli felelősség a Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredő igényekért. (pl. adatelírás).

Szervező és Szervező nem vállal továbbá semmilyen felelősséget az átvett nyeremények tekintetében. A Szervezőt a nyeremények átadásán és esetleges adóvonzatuk megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, jótállást nem vállal.

Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a nyereményátadásról készült fotó és videófelvételeket időbeli korlátozás nélkül felhasználhatja – a Résztvevő megjelölésével – az alábbi online felületein:

(a)    www.envirotis.hu

(b)   https://www.facebook.com/vadludsokadalom.wildgeesefestival/

és nyomtatott kiadványain, melyért ellenértéket a Résztvevő részére nem fizet. A Szervező ezen jogosultságát a Résztvevő a nyereményért történő megjelenésével elfogadja.

9. Információ a Kvízről

  1. A kvízről információk találhatóak a https://www.facebook.com/vadludsokadalom.wildgeesefestival/ Facebook oldalon.

10. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A nyereményjátékkal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató itt olvasható el.